Zatrudnienie i zakres obowiązków - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Sekcja Epidemiologii


  • mgr Alicja Sola - starszy asystent w Sekcji Epidemiologii

  • mgr inż. Nina Kopyść - stażysta


tel. 91 39 74 542 wew.108
email: alicja.sola@psselobez.pl
email: nina.kopysc@psselobez.pl

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy :
1)   prowadzenie bieżącej analizy epidemiologicznej na terenie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej ;
2)   koordynowanie prac związanych z opracowaniem ognisk zatruć pokarmowych;
3)   Prowadzenie prac mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej i stan
u sanitarnego na terenie nadzorowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną ;
4)   Zbiorcze planowanie ilości i rodzaju szczepionek, przewidzianych do realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz dystrybucja szczepionek;
5)   Analiza wykonawstwa szczepień obowiązkowych i zalecanych;
6)   Nadzór na stałymi i czasowymi nosicielami pałeczek schorzeń jelitowych,
wirusowych zapaleń wątroby, analiza sytuacji epidemiologicznej , wdrażanie odpowiedniego postępowania p/ epidemiologicznego;
7)   Prowadzenie we współpracy z Państwową Inspekcją Weterynaryjną dochodzeń epidemiologicznych mających na celu zapobieganie i zwalczanie chorób odzwierzęcych i pasożytniczych;
8)   Nadzór, opiniowanie i kontrola nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i gabinetach prywatnych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji;
9)    Prowadzenie statystyki chorób zakażanych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego