Zatrudnienie i zakres obowiązków - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


  • inż. Anna Chatłas - młodszy asystent na Stanowisku ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


tel. 91 39 745 42 wew.106
email: zns@psselobez.pl

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy kontrola i nadzór sanitarny w zakresie lokalizacji, zagospodarowania terenu, rozwiązań projektowych inwestycji i ich realizacji, a także rozwiązań projektowych i realizacji obiektów modernizowanych, a w szczególności:

1) zajmowanie stanowisk w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
2) uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych;
3) kontrola zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach;
4) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz
w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części;
5) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
6) zajmowanie stanowisk w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego