Zatrudnienie i zakres obowiązków - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Sekcja Higieny Komunalnej


  • mgr inż. Dominika Popiela - asystent Sekcji Higieny Komunalnej

  • inż. Martyna Skrobińska - młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnejtel. 91 39 745 42 wew. 104
email: hkpsselobez@sz.home.pl

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej:

Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi na poziomie powiatu Monitoring Jakości Sanitarnej Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej, wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz wody w basenach kąpielowych.

W całokształcie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzony jest zintegrowany nadzór sanitarny w odniesieniu do urządzeń służących do produkcji i zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (wodociągi, studnie, zbiorniki, cysterny), ciepłej wody użytkowej w zakresie badań w kierunku Legionella sp., wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz wody z basenów kąpielowych.

Podstawowym celem prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody jest zapewnienie wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej jej konsumentom i użytkownikom.

Ponadto Sekcja Higieny Komunalnej dokonuje oceny stanu sanitarnego tras, miejscowości i obiektów przed i w sezonie turystycznym, oceny stanu sanitarno – technicznego obiektów użyteczności publicznej, oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz opracowuje i przekazuje dane statystyczne dotyczące działalności nadzorowej.


Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, a w szczególności:


1. nadzór nad obiektami użyteczności publicznej oraz monitoringiem jakości wody na szczeblu powiatu łobeskiego:


a. urządzeniami wodociągowymi;
b. kąpieliskami; miejscami wykorzystywanymi do kąpieli;
c. zakładami służby zdrowia;
d. domami pomocy społecznej;
e. zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi, tatuażu i odnowy biologicznej;
f. dworcami autobusowymi, dworcami i stacjami kolejowymi;
g. przystaniami jednostek pływających, rekreacyjnych i sportowych;
h. środkami transportu komunikacji publicznej;
i. obiektami turystyczno-wypoczynkowymi;
j. hotelami, motelami, pensjonatami, domami wycieczkowymi, campingami, polami biwakowymi, schroniskami i innymi obiektami w których świadczące  są usługi hotelarskie;
k. ustępami publicznymi i ogólnodostępnymi;
l. innymi obiektami użyteczności publicznej;


2. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
3. współpraca z innymi inspekcjami, administracją rządową i samorządową

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego