WYPOCZYNEK - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2019 rok

W związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie będzie sprawował nadzór w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno - sanitarnych w miejscu wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej przeprowadzą kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku: https://wypoczynek.men.gov.pl, w trakcie ich trwania. Na w/w stronie internetowej na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN.

Szczegółowe zasady organizacji wypoczynku określa:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r., poz. 1457, z późn. zm. )

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r.
poz. 452 )

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 996)


- Instrukcja GIS z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami (zobacz)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego