Profilaktyczne programy edukacyjne - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2019 rok

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


1.
"Bieg po zdrowie" program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:
• opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
• pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
• zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.


2.
"ARS, czyli jak dbać o miłość?" – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadpodstawowej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.


Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

3.
"Czyste Powietrze Wokół Nas" – program edukacyjny dla przedszkolaków.

Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:
• Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
• Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
• Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
• Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
• Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.


4.
"Trzymaj Formę!" – program edukacyjny o zbilansowanym odżywianiu i aktywności fizycznej.

Otyłość jest jednym z większych wyzwań globalnych XXI wieku. Niektóre źródła  naukowe mówią już o epidemii, a nawet pandemii otyłości. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci częstość występowania otyłości potroiła się.


W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły gimnazjalne oraz podstawowe (V, VI i VII klas).

Celami szczegółowymi programu są:
• pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności
fizycznej dla organizmu człowieka,
• kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
• dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów
spożywczych i umiejętności korzystania z nich.


5.
"Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy".

Program przedszkolny dotyczący zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy”.

Celem głównym programu jest prowadzenie edukacji prozdrowotnej w zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i ich opiekunów w przedszkolach oraz
-
Nabywanie wiedzy z zakresu higieny jamy ustnej.
-
Wyrabianie umiejętności szczotkowania zębów.
-
Ukazanie zależności pomiędzy odżywianiem, a stanem uzębienia.
-
Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie.
-
Uświadomienie znaczenia doboru właściwej szczotki i pasty do zębów oraz odpowiedniej diety.

Program realizowany jest wśród dzieci w wieku przedszkolnym 3 -5 lat oraz ich rodziców oraz opiekunów.

6.
"Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach".

Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach to Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków.

Program adresowany jest do uczniów w wieku 12-13 lat (klasy VII szkół podstawowych) oraz nauczycieli, pedagogów, rodziców i opiekunów dzieci.

Głównym celem programu jest zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, szczególnie nowych narkotyków przez młode osoby.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego