Podsumowanie Bezpiecznych Wakacji 2017 - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2017 rok

„BEZPIECZNE WAKACJE 2017” NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO ZAKOŃCZONE

Jak co roku, w ramach trwającego wypoczynku letniego przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie, Komendy Powiatowej Policji w Łobzie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Resku odwiedzili dzieci i młodzież na terenie powiatu łobeskiego w celu przeprowadzenia pogadanek na temat bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.
Łącznie w ramach powyższej akcji odbyło się 2
7 spotkań ( przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, obozy sportowe, kolonie przebywające na terenie powiatu łobeskiego, świetlice wiejskie), w trakcie których działaniami objęto 1381 osób.
Jak wiadomo najlepszą formą przekazywania wiedzy jest zabawa, dlatego też właśnie poprzez zabawę starano się uświadomić dzieciom i młodzieży jakie zagrożenie stanowią dla nich nieodpowiedzialne zachowania podczas letniego wypoczynku w trakcie zabaw, zarówno w domu jak i na świeżym powietrzu. Podczas prowadzonych prelekcji utrwalano z dziećmi numery alarmowe służb ratowniczych, przestrzegano je jak należy postępować w kontaktach z obcymi osobami, przypominano im zasady bezpiecznych zabaw nad wodą, w lesie, na placu zabaw.
Strażacy omawiali z dziećmi zasady informowania służb ratunkowych o zdarzeniu, a także prowadzili zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Izabela Niedziela z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie omawiała sposoby ochrony przed kleszczami, przed promieniowaniem UV, poruszyła temat profilaktyki meningokokowej
. Dla starszych wiekowo grup prowadziła ponadto pogadanki na temat profilaktyki HIV/AIDS oraz profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w tym, nowych narkotyków tzw. dopalaczy.
Ponadto, podczas lokalnych festynów, organizowane były stoiska profilaktyczne z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych .
Coroczne letnie spotkania to okazja do  kształtowania pożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży. W trakcie prowadzonych wizyt na świetlicach wiejskich oraz w szkołach miłym zaskoczeniem było to, że dzieci bardzo chętnie brały udział w prowadzonych prelekcjach, wykazywały się dużym zaangażowaniem, a przede wszystkim ogromną wiedzą, która była nagradzana drobnymi upominkami.
Sponsorami upominków dla dzieci było Starostwo Powiatowe w Łobzie.

Za wszystkie wspólne spotkania dziękujemy. Do zobaczenia za rok.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego