Podstawy prawne - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacja

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (
t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217 t.j.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.);

Status prawny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie, jest jednostką budżetową i jest dysponentem środków budżetowych  trzeciego stopnia, będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Zachodniopomorski. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie  jest powiat łobeski.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łobzie jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000023951. Oznaczenie organu: W-32.
Zarządzeniem Nr 319/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2012r. nadany został Statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie.
Organizację Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie określa Regulamin Organizacyjny, nadany zarządzeniem nr 020/ 7 /2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łozie z dnia 15 październik 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie
Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego