Pobór krwi - stoisko informacyjno - edukacyjne - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2014 rok


                   
22.09.2014r.
w Łobeskim Domu Kultury w
czasie akcji poboru krwi , której organizatorem był Klub HDK PCK w Łobzie,  PSSE w Łobzie zorganizowała stoisko informacyjno- edukacyjne z rozdawnictwem materiałów dotyczących profilaktyki nikotynowej. Na stoisku sanitarnym wykonywano pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera. Badanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Łobza. Ponadto prowadzono instruktarze na temat skutków palenia tytoniu oraz korzyści płynących z zerwania z w/w nałogiem. Stoisko zorganizowane było w ramach Projektu "Profilaktyczny prgram ptrzeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego