Piaskownice - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Sekcja Higieny Komunalnej

P i a s k o w n i c e
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie w związku z planowanym w roku 2018 nadzorem nad piaskownicami informuje, że w celu ograniczenia ryzyka sanitarnego i poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z piaskownic zaleca się wymianę piasku w piaskownicach przed sezonem oraz dwa razy w jego trakcie oraz wykonania zabezpieczenia piaskownicy (zakrycia), które uniemożliwi lub utrudni dostęp do piaskownic zwierzętom.
Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób zabezpieczenia piaskownic przed dostępem m. in. kotów, psów i gołębi, ponieważ w piasku piaskownic odkrytych mogą występować liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i inne pasożyty, wywołujące groźne choroby, np. salmonellozę, grzybice skóry i paznokci, toksokarozę  i glistnice.
Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie uprzejmie prosi o przestrzeganie w/w zaleceń.

Administratorzy i właściciele
nadzorowanych piaskownic na terenie powiatu łobeskiego:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”, ul. Murarska 9A, 73 - 150 Łobez
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radowianka”, 72 - 314 Radowo Małe
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Węgorzynianka”, ul. Runowska 20/2,73-155
-
Burmistrz  Łobza, ul. Niepodległości 13, 73 - 150 Łobez
- Burmistrz Węgorzyna 73 - 155 Węgorzyno, ul. Rynek 1     
- Burmistrz Reska 72 - 315 Resko, ul. Rynek 1
- Burmistrz Dobrej, 72 - 210 Dobra, ul. Rynek 1
- Wójt Gminy Radowo Małe, 72 - 314 Radowo Małe          


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego