Opakowania, klasyfikacja, oznakowanie - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy > Biobójcze

Opakowanie, klasyfikacja i oznakowanie produktów biobójczych

W obrocie mogą znajdować się produkty biobójcze wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach jednostkowych, wykluczających możliwość pomyłkowego zastosowania do innych celów, a w szczególności w celu spożycia przez ludzi.
Oznakowanie produktu biobójczego nie może wprowadzać w błąd ani przekonywać w sposób nierzetelny o wyjątkowej skuteczności produktu, nie może w żadnym przypadku zawierać określeń typu „produkt biobójczy o niskim ryzyku”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy” ani o podobnym znaczeniu.


OZNAKOWANIE PRODUKTU BIOBÓJCZEGO POWINNO ZAWIERAĆ NASTEPUJĄCE INFORMACJE W JĘZYKU POLSKIM:

• nazwa produktu
• Nr pozwolenia na wprowadzanie do obrotu
• postać produktu, zakres stosowania
• substancje czynne i ich stężenie
• zalecenia dotyczące stosowania, dawki lub ilości
• numer serii i data ważności
• informacje szczegółowe dotyczące bezpośrednich i pośrednich ubocznych skutków stosowania
• wskazówki odnośnie udzielania pierwszej pomocy w razie zatrucia lub uczulenia
• napis „przed użyciem przeczytaj ulotkę informacyjną”, w przypadkach gdy wielkość opakowania uniemożliwia umieszczenie wszystkich wymaganych danych
• postępowanie z odpadami produktu i z opakowaniem
• okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego, jeśli dotyczy
• okresy między kolejnymi zastosowaniami, jeśli dotyczy
• okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania, jeśli dotyczy
• sposoby i środki usuwania skażeń produktem, jeśli dotyczy
• niezbędny czas wentylacji pomieszczeń, jeśli dotyczy


W przypadkach uzasadnionych względami bezpiecznego stosowania:

• rodzaj użytkowników, jeżeli produkt jest wyłącznie dla nich przeznaczony
• informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego