Ogólnopolski Konkurs wiedzy "Trzymaj Formę" - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2017 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie uprzejmie informuje, iż w ramach realizacji prozdrowotnego programu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę!’’ została ogłoszona VII edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia.

Organizatorami konkursu są Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia ,,Trzymaj Formę!’’ to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę!’’ promującego zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej.

Adresatami tegorocznej edycji Konkursu są uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz uczniowie klas II i III gimnazjów.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem rejestracji na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę!’’ – podstrona konkurs.trzymajforme.pl  w terminie do 3 listopada 2017r.  

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online  formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego, a następnie wygenerowanie formularza zgłoszeniowego szkoły i przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły wraz z dołączonymi zgodami rodziców/ prawnych opiekunów na udział w konkursie na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 71-623 Szczecin.

Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do udziału w Konkursie następuje po weryfikacji formalnej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną nadesłanych zgłoszeń.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy, przy czym eliminacje na szczeblu szkolnym (I etap) oraz powiatowym (II etap) zostaną przeprowadzone online.


Do pobrania:
Regulamin VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia
Załączniki do Regulaminu
Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w Konkursie wiedzy


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego