Obchody Dni Seniora w 2017r. - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2017 rok

Obchody Dni Seniora w 2017 r.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:


1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
20 października jako Europejski Dzień Seniora,
20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora


Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.


Dokumenty do pobrania:
ulotka senior

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego