Nowy znak zakazu palenia - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2016 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów w podmiotach leczniczych, jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, uczelniach wyższych, zakładach pracy, obiektach kultury i wypoczynku, lokalach gastronomiczno- rozrywkowych, obiektach służących obsłudze podróżnych, pomieszczeniach obiektów sportowych oraz innych pomieszczeniach użytku publicznego, powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.

Szczególnie dotyczy to art. 5, ust. la: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia". Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia.


Przykładowa wizualizacja oznakowania miejsca publicznego, które jest objęte zakazem oraz nowy wzór znaku zakazu palenia:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego