Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2016 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, w ślad za pismem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie  znak PZ.966.5.2016, uprzejmie informuje, że w ramach realizacji prozdrowotnego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” na terenie województwa zachodniopomorskiego zostanie przeprowadzony Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia.
Konkurs jest realizowany w ramach porozumienia Głównego Inspektora Sanitarnego z Polska Federacją Producentów Żywności Związku Pracodawców i adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych w całym kraju.
Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży gimnazjalnej, na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie przez uczniów danej szkoły jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 23 grudnia 2016r. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wygenerowanie powyższego formularza zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, zgodnie z wykazem danych teleadresowych poszczególnych Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.


Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”.
Zał.1 Program merytoryczny konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2016/2017.
Zał. 2 Wykaz literatury konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2016/2017.
Zał. 3 Postępowanie Komisji Konkursowej konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2016/2017.
Zał. 4 Harmonogram Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2016/2017.
Zał. 5 Wykaz danych teleadresowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych.
Zał. 6 Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2016/2017.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego