Konkurs "Narkotyki i dopalacze zabijają" - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2019 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Narkotyki i dopalacze zabijają”.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na MEM internetowy i animację w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i  dopalacze zabijają” ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób.
Warunkiem formalnym zgłoszenia prac do udziału w konkursie jest szczegółowe wypełnienie i podpisanie załącznika - formularza zgłoszeniowego do konkursu „Narkotyki i dopalacze zabijają", wraz z oświadczeniami opiekuna prawnego i Uczestnika (załącznik dostępny do pobrania na stronie internetowej: razembezpieczniej.mswia.gov.pl) i przesłanie do Organizatora wraz z pracą konkursową, do dnia 15 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Porządku Publicznego, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem „Narkotyki i dopalacze zabijają"
.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy do konkursu profilaktycznego na MEM internetowy i animację w formacie GIF ogłaszany w ramach Kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego