Konkurs - III Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2018 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych.
Konkurs organizowany jest przy współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim, Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie, Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty oraz Dyrektorem Ośrodka Teatralnego „KANA” w ramach profilaktycznego programu edukacyjnego pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, adresowanego do uczniów klas V, VI, VII szkół podstawowych.

Uczestnikami przeglądu są uczniowie klas V, VI i VII szkół podstawowych realizujących w/w Program oraz uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych nierealizujących powyższego Programu.  

Głównym celem „Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych” jest przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych, poprzez popularyzację treści profilaktycznych w tym zakresie
z wykorzystaniem artystycznych form wyrazu tj. inscenizacji, śpiewu, tańca.

Konkurs odbędzie się etapowo:
• do 25 stycznia 2019 r. – etap szkolny
• do 28 lutego 2019 r. – etap powiatowy
• 20-21 marca 2019 r.– etap wojewódzki


Pliki do pobrania:
Regulamin
Zał 1. Zgłoszenie uczestnictwa - etap powiatowy
Zał. 2 Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego