Instrukcja pobierania materiału do badania - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Książeczka zdrowia

INSTRUKCJA POBRANIA I TRANSPORTU PRÓBEK KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK Z RODZAJU SALMONELLA/SHIGELLA


Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje
trzy próbki kału zebrane z trzech kolejnych dni na wymazówki z podłożem transportowym.

UWAGA: Nie pobierać kału w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem 7 dni od jej zakończenia!1. Kupić w aptece trzy wymazówki z podłożem transportowym :
2. Wykonać opłatę za badanie, wydrukować bądź zachować potwierdzenie zapłaty


Badanie na nosicielstwo w kierunku Salmonella i Shigella
(badanie kału)
3 badania - 120,00 zł

Opłatę wyżej wskazaną należy wpłacić przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie
i dowód zapłaty okazać przy oddawaniu materiału do badań

Konto nr: NBP O/O Szczecin
48 1010 1599 0521 2622 3100 0000
NIP 253-012-61-12

UCZNIOWIE posiadający skierowanie na badanie z placówki szkolnej są zwolnieni z opłaty (badanie bezpłatne). Skierowanie należy dostarczyć wraz z wymazówkami w dniu ich zdawania.


3. Pobrać próbki kału w następujący sposób:

• kał oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia (można również wykorzystać talerz jednorazowego użytku),
• za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc świeżo oddanego  stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku,
• jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta,
• wymazówkę włożyć do probówki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą,
• pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 8oC). NIE ZAMRAŻAĆ!

4. Trzeciego dnia (w wyznaczony wtorek miesiąca) dostarczyć wymazówki wraz z dowodem wpłaty/skierowaniem ze szkoły do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie  w godzinach 8:00-9:00.

5. Na miejscu wypełnić trzy formularze „Skierowanie na badanie laboratoryjne” oraz jeden druk „Umowa” (zlecenie / uczeń /  ozdrowieniec / styczność – odpowiednie wybrać).

6. Wymazówki wraz z kompletem wypełnionych dokumentów (dowód wpłaty / skierowanie ze szkoły, trzy skierowania na badania laboratoryjne, druk umowy) dostarczyć do pokoju nr 14.

7. Wyniki można odebrać po ok. 7 dniach w Sekretariacie w godzinach 8:00-15:00.

8. Z wynikiem należy się udać do lekarza medycyny pracy lub lekarza rodzinnego, który zrobi wpis do „Książeczki zdrowia” lub wyda „Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych”.Informacje można uzyskać
pod numerem tel.: 91 39 745 42 wew. 108

Pobierz schemat pobierania materiału 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego