Informacje ogólne - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Książeczka zdrowia


Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje:

          Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się u uczniów, studentów, doktorantów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby oraz u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Należy podkreślić, że wykonanie badań każdorazowo z chwilą podjęcia pracy przy zmianie pracodawcy jest merytorycznie uzasadnione, gdyż w zależności od rodzaju wykonywanej pracy istnieje ryzyko szerzenia się różnych zakażeń lub szerzenia się ich różnymi drogami.

        
Obowiązek wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych określają także przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia według których osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (art. 59 ust.2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia)
        

           Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, a także uczniowie oraz studenci kształcący się do wykonywania tych prac, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Na badania kieruje pracodawca albo zlecający prace, zaś w przypadku uczniów i studentów kierujący szkołą.

      
W świetle art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi badanie sanitarno-epidemiologiczne przeprowadza lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy.

           
Z treści w/w art. wynika, że dopuszczonym sposobem dokumentowania zdolności lub przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby jest stosowne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania takich prac albo o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do ich wykonywania, wydane pracodawcy kierującemu pracownika na badanie sanitarno-epidemiologiczne, a także pracownikowi.

        
Książeczka badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych (tzw. książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych) była określona przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, które zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Rozporządzenie to było utrzymane w mocy przepisami przejściowymi ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych do czasu wydania nowego rozporządzenia na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 tej ustawy.

         
Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nie przewidują dokumentowania w książeczkach badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, u pracowników podejmujących lub wykonujących takie prace.

          
W związku z powyższym jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby jest orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych poświadczające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na określonym stanowisku.

           
Do czasu wydania rozporządzenia określającego wzór orzeczenia, o czym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, stosowany może być obowiązujący ogólny druk orzeczenia lekarskiego.

           Autentyczność takiego orzeczenia jest gwarantowana faktem, że zostało one wydane przez lekarza, do którego pracodawca skierował pracownika na badanie, a w przypadku wątpliwości w tym zakresie możliwa jest weryfikacja jego treści z kartą do celów sanitarno-epidemiologicznych, przechowywaną przez lekarza.


 


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego