Informacje o opłatach - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Książeczka zdrowia

Materiał do badań na nosicielstwo w kierunku
Salmonella i Shigella
jest przyjmowany w PSSE Łobez, ul. Niepodległości 66/2
w wyznaczonych terminach we wtorek  - od godz. 8:00 do 9:00

Przy oddawaniu materiału do badań wymagany jest
PESEL pacjenta

CENNIK ZA BADANIA
Obowiązujący od 22.07.2019r.

1. Badanie na nosicielstwo / badanie kału/
                          3 badania    - 120,00 zł
2. Badanie sprawności sterylizatora – 76,00 zł  

Opłatę wyżej wskazaną należy wpłacić przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie i okazać przy oddawaniu materiału do badań

Konto nr: NBP O/O Szczecin
48 1010 1599 0521 2622 3100 0000
NIP 253-012-61-12     
       

Dowód wpłaty należy okazać przy zdawaniu wymazówek.

UCZNIOWIE posiadający skierowanie na badanie z placówki szkolnej są zwolnieni z opłaty (badanie bezpłatne). Skierowanie należy dostarczyć wraz z wymazówkami w dniu ich zdawania.Pobierz numer konta 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego