Informacja prasowa - "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach" - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2015 rok

Informacja prasowa
Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych,
w tym „nowych narkotyków”
dla uczniów szkół gimnazjalnych
„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną stosowania środków zastępczych, tzw. „nowych narkotyków” w okresie letnim bieżącego roku, przygotowany został program edukacyjny w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, skierowany do uczniów pierwszych klas gimnazjum w województwie zachodniopomorskim.
Program edukacyjny został zaprojektowany do realizacji pierwszorzędowej profilaktyki (zwanej również profilaktyką uniwersalną). Jego celem jest nie tylko zapobieganie używaniu narkotyków i tzw. „nowych narkotyków”, lecz także innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób.
Treści profilaktyczne odwołują się do przyczyn sięgania po substancje uzależniające, które traktowane są w sposób integralny tj. papierosy, alkohol i narkotyki (w tym tzw. „nowe narkotyki”) poddawane są pod dyskusję łącznie, jako substancje psychoaktywne.
Do jednych z ważniejszych, szczegółowych celów programu należy kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania krytycznych, samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji odnośnie własnego zdrowia, a w pewnych sytuacjach również i innych osób.
Program edukacyjny będzie realizowany przez nauczycieli – wychowawców klas pierwszych gimnazjum, w ścisłej współpracy z pracownikami pionu oświaty i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Komendą Wojewódzką i Komendami Powiatowymi Policji w województwie zachodniopomorskim. Dodatkowo w ramach programu prowadzone będą spotkania edukacyjne z rodzicami (opiekunami) dzieci.
Rozpoczęcie realizacji programu edukacyjnego w szkołach planowane jest z końcem października 2015 roku.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego