Dopalacze - bezpłatna infolinia 800-060-800 - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2019 rok

„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym, 2) o działaniu halucynogennym oraz 3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany. Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na mózg). Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

Cechą charakterystyczną „dopalaczy” jest to, że handlarze narkotyków „na szybko” wymyślają i produkują coraz to nowe produkty. Z tym faktem wiążą się ogromne zagrożenia. Po pierwsze nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w „dopalaczach” i w jakich ilościach, w związku z czym niezbadany jest sposób oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak bardzo mogą zaszkodzić osobie, która je zażyła i jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego osobom, które zażyły te produkty może być trudno udzielić skutecznej pomocy medycznej. Po drugie „dopalacze” produkowane są w niesterylnych warunkach, często w związku z tym znajdują się w nich różne zanieczyszczenia, które dodatkowo oddziaływają negatywnie na organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia osób, które zażyły tych narkotyków. W sierpniu  2018 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dopalacze są teraz traktowane jak narkotyki i za ich posiadanie grozi do 3 lat więzienia, a za handel nimi – nawet do 12 lat.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gdzie szukać pomocy?
800 060 800Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Więcej informacji na temat dopalaczy można również uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego
pod adresem:
https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/choroby-i-zagrozenia/dopalacze/
Pliki do pobrania:
Ulotka dla rodziców - najważniejsze informacje o dopalaczach - otwórz
Ulotka - dopalacze to śmierć - otwórz
Lista "TOP TEN" - substancje psychoaktywne, najczęściej identyfikowane w "nowych narkotykach" w 2018 r. - otwórz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych - otwórz
Rozporządzenie MZ z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych - otwórz
Rozporzadzenie MZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych - otwórz

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego