Ciąża bez alkoholu - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2019 rok


„CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”
„Ciąża bez alkoholu” – pod takim hasłem Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzi od 2007 roku działania edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Celem kampanii było ograniczenie liczby kobiet pijących alkohol w ciąży oraz upowszechnianie wiedzy o szkodliwych skutkach takiego zachowania z uwzględnieniem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Niestety pomimo prowadzonych wówczas działań nadal możemy stwierdzić, iż:


• spożycie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta;
• ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje swoich pacjentek, u których stwierdza ciążę o konieczności zaprzestania picia alkoholu w czasie ciąży;
• alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu przejawiających się uszkodzeniem mózgu i OUN oraz wadami wrodzonymi. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu.


Jak wykazały badania prowadzone przez PARPA, w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych występuje co najmniej u 1 na 50 dzieci w wieku 7-9 lat. To 20 razy więcej niż dzieci z Zespołem Downa.


Jednak FASD można w 100% zapobiec. Wystarczy zachować abstynencję w ciąży!


Badania na zwierzętach wykazały, że nawet sporadyczne picie niewielkich dawek alkoholu jest ryzykowne. Do czynników zwiększających możliwość wystąpienia wad wrodzonych czy nawet obumarcia płodu należą: problemy alkoholowe u ojca dziecka, krewnych − rodziców i dziadków, wieloletnie nadużywanie alkoholu przez oboje rodziców do czasu poczęcia dziecka.


PSSE w Łobzie prosi o włączenie się do powyższej kampanii.
Apelujemy, by przyszłe mamy powstrzymały się od picia alkoholu w czasie ciąży!
Więcej informacji na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej - www.ciazabezalkoholu.info

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego