"Bezpieczne Ferie 2017" - podsumowanie - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2017 rok

AKCJA „BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2017” NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO ZAKOŃCZONA

Jak co roku, w ramach trwającego wypoczynku zimowego przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie, Komendy Powiatowej Policji w Łobzie,  Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Resku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie oraz Straży Miejskiej w  Węgorzynie odwiedzali dzieci i młodzież na terenie powiatu łobeskiego w celu przeprowadzenia spotkań edukacyjnych na temat bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych.
Łącznie w ramach powyższej akcji odbyło się 27 spotkań (1 – punkt przedszkolny, 11 – szkoły podstawowe, 1 – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Radowie Wielkim, 3 – obozy sportowe przebywające na terenie powiatu łobeskiego, 11– świetlice wiejskie), w trakcie których działaniami objęto 1009 osób.
Jak wiadomo najlepszą formą przekazywania wiedzy jest zabawa, dlatego też właśnie poprzez zabawę starano się uświadomić dzieciom i młodzieży jakie zagrożenie stanowią dla nich nieodpowiedzialne zachowania podczas zimowego wypoczynku w trakcie zabaw, zarówno w domu jak i na świeżym powietrzu. Podczas prowadzonych prelekcji utrwalano z dziećmi numery alarmowe służb ratowniczych, przestrzegano je jak należy postępować w kontaktach z obcymi osobami, przypominano im zasady bezpiecznych zabaw na śniegu.
Strażacy omawiali z dziećmi zasady informowania służb ratunkowych o zdarzeniu, a także prowadzili zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Izabela Niedziela z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie omawiała zasady higieny osobistej, w tym higieny rąk, promowała zasady zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz mówiła o tym, co należy zrobić, aby uchronić się przed przeziębieniem i grypą. Dla starszych wiekowo grup prowadziła ponadto prelekcje na temat profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych, w tym "nowych narkotyków" tzw. „dopalaczy”. Młodzież mogła ponadto założyć „narkogogle” i przekonać się o mogących pojawić się objawach.
Coroczne zimowe spotkania to okazja do  kształtowania pożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży. W trakcie prowadzonych wizyt na świetlicach wiejskich oraz w szkołach miłym zaskoczeniem było to, że dzieci bardzo chętnie brały udział w prowadzonych prelekcjach, wykazywały się dużym zaangażowaniem, a przede wszystkim ogromną wiedzą, która była nagradzana drobnymi upominkami.
Sponsorami upominków dla dzieci było Starostwo Powiatowe w Łobzie. Ponadto wszystkie dzieci obdarowane zostały małym co nieco w postaci cukierków, które ufundowali Pani Halina Dubicka oraz Pan Sławomir Kmieć z Łobza. Za wszystkie wspólne spotkania dziękujemy. Do zobaczenia za rok.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego