"Bezpieczne Ferie 2016" - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2016 rok

„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2016” NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO

Jak co roku, w ramach trwającego wypoczynku zimowego przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie, Komendy Powiatowej Policji w Łobzie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie odwiedzali dzieci na terenie powiatu łobeskiego w celu przeprowadzenia prelekcji na temat bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych. Na terenie Gminy Resko oraz Gminy Węgorzyno akcję „Bezpieczne Ferie 2016” wspomagali Strażnicy Miejscy z w/w gmin.
Łącznie w ramach powyższej akcji odbyło się
17 spotkań (9 – szkoły podstawowe, 1 – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Radowie Wielkim, 3 – obozy sportowe przebywające na terenie powiatu łobeskiego, 4– świetlice wiejskie), w trakcie których działaniami objęto 1056 osób.
Jak wiadomo najlepszą formą przekazywania wiedzy jest zabawa, dlatego też właśnie poprzez zabawę starano się uświadomić dzieciom i młodzieży jakie zagrożenie stanowią dla nich nieodpowiedzialne zachowania podczas zimowego wypoczynku w trakcie zabaw, zarówno w domu jak i na świeżym powietrzu. Podczas prowadzonych prelekcji utrwalano z dziećmi numery alarmowe służb ratowniczych, przestrzegano je jak należy postępować w kontaktach z obcymi osobami, przypominano im zasady bezpiecznych zabaw na śniegu (pomimo iż pogoda w trakcie minionych ferii była bardziej wiosenna, niż zimowa).
Strażacy omawiali z dziećmi zasady informowania służb ratunkowych o zdarzeniu, a także prowadzili zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Izabela Niedziela z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie omawiała zasady higieny osobistej oraz co należy zrobić, aby uchronić się przed przeziębieniem i grypą. Dla starszych wiekowo grup prowadziła ponadto
prelekcje na temat profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych, w tym "nowych narkotyków" tzw. „dopalaczy”.
Strażnicy Miejscy przestrzegali dzieci i młodzież przed zagrożeniami wynikającymi z kontaktów z bezpańskimi psami w ramach realizowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Coroczne zimowe spotkania to okazja do  kształtowania pożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży. W trakcie prowadzonych wizyt na świetlicach wiejskich oraz w szkołach miłym zaskoczeniem było to, że dzieci bardzo chętnie brały udział w prowadzonych prelekcjach, wykazywały się dużym zaangażowaniem, a przede wszystkim ogromną wiedzą, która była nagradzana drobnymi upominkami.
Sponsorami upominków dla dzieci było Starostwo Powiatowe w Łobzie. Ponadto wszystkie dzieci obdarowane zostały małym co nieco w postaci cukierków, które ufundowa
ł Pan Sławomir Kmieć z Łobza. Za wszystkie wspólne spotkania dziękujemy. Do zobaczenia za rok.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego